top of page

Endüstriyel Raf Sistemlerinin Statik Analizi

Endüstriyel raf sistemleri, genellikle ağır yükler taşıdığından ve insanların iş yaptığı alanda bulunduğundan, tasarımı sırasında doğru statik analizler yapılması çok önemlidir. Statik analiz, raf sistemlerinin kuvvetleri, momentleri ve gerilimleri gibi mekanik özelliklerini belirlemek için kullanılan bir yöntemdir. Bu analizler, raf sistemlerinin doğru bir şekilde tasarlanmasına ve güvenli bir şekilde kullanılmasına yardımcı olur.

Statik analiz, aşağıdaki adımları içeren bir süreçtir:

Raf sistemi tasarımı sırasında rafa etki edecek yükler belirlenir. Bu yükler arasında sabit yükler, hareketli yükler, dinamik yükler ve diğer faktörler yer alabilir.

01

Yüklerin Belirlenmesi

Tasarımda belirlenen raf sistemi, bir bilgisayar programında 3 boyutlu bir model olarak modellenir.

02

Modellemenin Yapılması

Modelleme sırasında yapının elemanları belirlenir. Bu elemanlar arasında kolonlar, kirişler, bağlantı elemanları ve diğerleri yer alabilir.

03

Yapının Elemanları

Bilgisayar programı, yapının elemanlarına etki eden kuvvetleri ve momentleri hesaplar.

04

Kuvvetlerin ve Momentlerin Hesaplanması

Hesaplanan kuvvetler ve momentler kullanılarak, her elemanın gerilmesi hesaplanır.

05

Gerilmelerin Hesaplanması

Endüstriyel raf sistemlerinin statik analizi, rafın malzeme kalitesi, boyutları, geometrisi ve yük taşıma kapasitesi gibi faktörlere dayalıdır. Bu analizler, yapısal elemanların taşıma kapasitelerinin, raf sisteminin dayanıklılığını karşılayacak seviyede olduğundan emin olmak için yapılır. Ayrıca, analizler, raf sistemlerinin aşırı yük altında yıkılmasını önlemek için de önemlidir.

Statik analizlerin yapılması için, raf sistemi ve yüklerin geometrik özelliklerinin ölçümleri alınır. Bu ölçümler, raf sisteminin boyutlarının ve yüklerin yoğunluğunun belirlenmesinde kullanılır. Daha sonra, bu veriler, hesaplama yazılımları veya matematiksel denklemler kullanılarak analiz edilir.

Raf sistemlerinin statik analizlerinde, raf sistemlerindeki yapısal elemanların taşıyabileceği maksimum yüklerin belirlenmesi önemlidir. Bu yükler, yapısal elemanların dayanıklılığına ve boyutlarına bağlıdır. Örneğin, bir raf sistemi için kullanılan profilin kalınlığı ve şekli, taşıyabileceği maksimum yükü belirleyen faktörlerden biridir.

raf statik ve dinamik analizi

Bize Ulaşın!

Hizmet Talebiniz

Statik analizlerde ayrıca, raf sistemi ve yüklerin etkileşimleri de dikkate alınır. Bu etkileşimler, raf sistemi elemanlarının yüksekliği, yük dağılımı ve yük tipine bağlı olarak değişebilir. Örneğin, bir raf sistemi için kullanılan rafların yüksekliği, raf sisteminin sağlamlığına ve taşıyabileceği maksimum yük kapasitesine etki edebilir.

Raf sistemlerinin statik analizi, genellikle bilgisayar destekli mühendislik yazılımları kullanılarak yapılır. Bu yazılımlar, raf sistemleri için karmaşık hesaplamaları hızlı ve doğru bir şekilde gerçekleştirir ve sonuçları grafiksel olarak sunar. Bazı yaygın kullanılan yazılımlar arasında SAP2000, ETABS, ANSYS ve FEMAP yer almaktadır.

Sonuç olarak, endüstriyel raf sistemlerinin statik analizi, raf sistemi elemanlarının taşıyabileceği maksimum yüklerin belirlenmesinde ve raf sisteminin sağlamlığı ve güvenliği için hayati öneme sahiptir. Bu analizler, raf sistemlerinin tasarımında ve kurulumunda kullanılmalıdır.

sismik analiz
bottom of page