top of page

Raf Periyodik Kontrolü

Endüstriyel Raf Sistemleri Periyodik Kontrolü, 3. Göz Kontrol          Hizmetlerinden farklı olarak, işletmelerde kullanılan depolama raf sistemlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi, bakım ve onarım ihtiyaçlarının tespiti ve güvenlik standartlarının sağlanması sürecidir.

Bu muayeneler, raf sistemlerinin güvenli, etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını garanti altına almayı amaçlar.

Periyodik muayenelerin önemi şu şekildedir:

  1. Güvenlik: Raf sistemlerinde meydana gelebilecek hasarlar ve kusurlar, çalışanların güvenliği açısından riskler oluşturabilir. Periyodik muayeneler, güvenlik risklerinin erken tespiti ve önlenmesine yardımcı olur.

  2. Verimlilik: İşletmelerin verimliliği, raf sistemlerinin düzgün ve kesintisiz çalışmasına bağlıdır. Periyodik muayeneler, raf sistemlerinin performansını değerlendirir ve gerekli bakım ve onarım işlemlerinin zamanında gerçekleştirilmesini sağlar.

  3. Uzun Ömür: Düzenli bakım ve onarımlar, raf sistemlerinin ömrünü uzatır. Periyodik muayene sayesinde, raf sistemlerinin ömrü boyunca güvenli ve sorunsuz bir şekilde çalışmasına olanak tanınır.

  4. Yasa ve Yönetmeliklere Uygunluk: İşletmelerin, endüstriyel raf sistemleri ile ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde çalışması gerekmektedir. Periyodik muayene, bu uyumun sağlanmasına yardımcı olur.

endüstriyel raf periyodik kontrolü

Bize Ulaşın!

Hizmet Talebiniz

Periyodik muayene süreci genellikle şu adımları içerir:

  1. Görsel İnceleme: Raf sistemlerinin görsel olarak incelenmesi, temel bileşenlerin, aksesuarların ve yapısal bütünlüğün değerlendirilmesi.

  2. Hasar ve Korozyon Tespiti: Raf sistemlerinde oluşabilecek hasarlar ve korozyonun tespiti ve gerekli önlemlerin alınması.

  3. Yük Kapasitesi Kontrolü: Raf sistemlerinin yük kapasitesinin, işletmenin ihtiyaçlarına ve güvenlik standartlarına uygun olup olmadığının kontrol edilmesi.

  4. Bağlantı Elemanları ve Kilit Mekanizmaları Kontrolü: Raf sistemlerinin bağlantı elemanlarının ve kilit mekanizmalarının düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi.

raf periyodik kontrolü
bottom of page