top of page

Raf Sistemleri İçin Depreme Dayanıklı Tasarımında Hangi Bilgisayar Programları Kullanılabilir?

Güncelleme tarihi: 20 Nis 2023

Raf sistemlerinin depreme dayanıklı tasarımı için birçok bilgisayar programı kullanılabilir. Bu programlar, raf sistemlerinin dinamik davranışını analiz etmek, deprem yüklerini hesaplamak ve tasarımın güvenliğini sağlamak için kullanılabilir.

Raf Sistemleri İçin Depreme Dayanıklı Tasarımında Hangi Bilgisayar Programları Kullanılabilir?

Örneğin:


Yapısal analiz, tasarım ve deprem dayanıklılığı analizi için kullanılır. Raf sistemleri için de kullanılabilir ve farklı tipte raf sistemlerinin deprem yüklerine karşı davranışlarını simüle edebilir. Ayrıca, otomatik olarak deprem yüklerini hesaplayabilir.

2. ETABS

Etabs, yapısal analiz, tasarım ve deprem yükü hesaplamaları için kullanılan bir başka programdır. Raf sistemleri için de kullanılabilir ve deprem yüklerine karşı davranışlarını simüle edebilir.

3. TEKLA STRUCTURES

Yapısal analiz ve tasarım için kullanılır. Raf sistemleri için de kullanılabilir ve deprem yüklerine karşı dayanıklılıklarını analiz edebilir. Program, tasarımcılara raf sistemlerinin 3D modellerini oluşturma ve deprem analizini gerçekleştirme imkanı verir.

4. STAAD.PRO

Yapısal analiz, tasarım ve deprem yükü hesaplamaları için kullanılır. Raf sistemleri için de kullanılabilir ve bu sistemlerin deprem yüklerine karşı dayanıklılığını hesaplayabilir.

5. RISA-3D

Yapısal analiz ve tasarım için kullanılır. Raf sistemleri için de kullanılabilir ve deprem yüklerine karşı dayanıklılıklarını analiz edebilir. Program, farklı raf sistemlerinin deprem yüklerine karşı davranışlarını simüle etme ve raf sistemlerinin otomatik olarak boyutlandırılmasını sağlama imkanı verir.

6. SEİSMOSTRUCT

Bu program, yapıların depreme dayanıklılığı analiz etmek için kullanılan bir yazılımdır. Raf sistemleri için de kullanılabilir ve farklı tipte raf sistemlerinin deprem yüklerine karşı davranışlarını simüle edebilir.

7. FME

Bu program, temel tasarımı, zemin etkileri analizi, yapısal analiz ve tasarım için kullanılır. Deprem yüklerinin hesaplanması ve raf sistemlerinin deprem dayanıklılığı analizi için kullanılabilir.

8. PERFORM-3D

Bu program, deprem yükleri, yer hareketleri ve yapısal yükler için analiz yapabilen bir yazılımdır. Raf sistemlerinin deprem dayanıklılığının analizi için kullanılabilir.

9. ANSYS

Yapısal analiz, dinamik analiz ve deprem dayanıklılığı analizi için kullanılır. Raf sistemleri için de kullanılabilir ve deprem yüklerine karşı davranışlarını simüle edebilir. Program, farklı raf sistemlerinin depreme karşı dayanıklılığını analiz ederken, aynı zamanda raf sistemlerinin mukavemetini ve deformasyonlarını da hesaplar.


10. OPENSEES:

Dinamik analiz ve deprem dayanıklılığı analizi için kullanılır. Raf sistemleri için de kullanılabilir ve deprem yüklerine karşı davranışlarını simüle edebilir. Program, raf sistemleri için farklı deprem senaryolarını oluşturarak, sistemlerin davranışlarını analiz etme imkanı verir.


11. SAFE

Yapısal analiz ve tasarım için kullanılır. Raf sistemleri için de kullanılabilir ve deprem yüklerine karşı dayanıklılıklarını analiz edebilir. Program, farklı raf sistemlerinin depreme karşı dayanıklılığını analiz ederken, aynı zamanda raf sistemlerinin mukavemetini ve deformasyonlarını da hesaplar.


12. ADAPT-PT/RC

Betonarme yapıların tasarımı ve analizi için kullanılır. Raf sistemleri için de kullanılabilir ve betonarme raf sistemlerinin deprem yüklerine karşı davranışlarını simüle edebilir. Program, betonarme raf sistemlerinin doğru boyutlandırılması için gerekli hesaplamaları yapabilir ve otomatik olarak deprem yüklerini hesaplayabilir.Bu programlar, raf sistemlerinin depreme karşı dayanıklı tasarımı için yaygın olarak kullanılan yazılımlardan bazılarıdır. Ancak, her programın kendine özgü bir kullanım şekli ve özellikleri vardır. Tasarım yaparken, kullanılacak programların özellikleri, maliyeti, kullanım kolaylığı ve sonuçlarının doğruluğu gibi faktörler dikkate alınmalıdır. Kullanılacak programların ihtiyaca uygunluğunun değerlendirilmesi ve doğru bir şekilde kullanılması önemlidir. Ayrıca, tasarımcıların deprem yönetmelikleri ve standartlarına hakim olmaları ve tasarımlarının bu gerekliliklere uygunluğunu sağlamaları önemlidir.

Commentaires


bottom of page