top of page

Raf Sistemleri İçin Deprem Tasarım Kuralları EN 16681 Standardı Bu Konuda Ne Sunmaktadır?

Güncelleme tarihi: 21 Ara 2023

EN 16681 standardı, "endüstriyel depolama ekipmanları - raf sistemleri - deprem korumalı tasarım" başlığı altında raf sistemleri için deprem tasarım kurallarını tanımlamaktadır. Bu standart, depreme karşı dayanıklı raf sistemleri tasarımı, hesaplaması ve test edilmesi için gereksinimleri belirlemektedir.

Raf Sistemleri İçin Deprem Tasarım Kuralları EN 16681 Standardı Bu Konuda Ne Sunmaktadır?

EN 16681 standardı, tasarım prensiplerini, yapısal gereksinimleri, yükleme ve analiz yöntemlerini, testleri ve performans kriterlerini kapsamaktadır. Bu standarda göre, raf sistemleri için deprem tasarımı, raf sistemleri ve binalar arasındaki etkileşimi de dikkate alan bir yaklaşımla ele alınmalıdır.


EN 16681 standardı, tasarım prensiplerinin yanı sıra raf sistemleri için deprem hasarını azaltmak için alınabilecek önlemleri de tanımlamaktadır. Bunlar arasında, raf sistemlerinin sabitleme sistemleri, duvarlarla veya zeminle bağlantı noktaları, deprem sensörleri ve alarm sistemleri yer almaktadır.


Ayrıca, EN 16681 standardı, raf sistemleri için deprem tasarımının periyodik olarak kontrol edilmesi gerektiğini de belirtmektedir. Bu, raf sistemleri için sürekli bir güvenlik düzeyinin korunmasına yardımcı olur.


Sonuç olarak, EN 16681 standardı, raf sistemleri için deprem tasarım kurallarının belirlenmesine yardımcı olmaktadır. Bu standarda uygun bir tasarım, raf sistemlerinin depreme karşı dayanıklılığını artırabilir ve işletmelerde güvenliği sağlayabilir.


EN 16681 standardı, raf sistemleri için deprem tasarımında kullanılacak yöntemleri de tanımlamaktadır. Bu yöntemler arasında, doğrusal analiz, doğrusal olmayan analiz ve deneyler yer almaktadır.


Doğrusal analiz yöntemi, sabit yük ve dinamik yüklerin hesaplanmasını içerir. Doğrusal olmayan analiz yöntemi ise, deprem yükü altında oluşabilecek plastik deformasyonları dikkate alarak daha kesin sonuçlar verir.


EN 16681 standardı ayrıca, raf sistemleri için test yöntemleri de belirlemektedir. Bu testler, deprem simülasyonu, raf sistemlerinin dinamik yük altında test edilmesi ve raf sistemlerinin hasar gördükten sonra yapılan testlerden oluşabilir. Bu testler, raf sistemlerinin deprem etkisi altında nasıl davrandığını ve dayanıklılığını belirlemeye yardımcı olur.


Bunun yanı sıra, EN 16681 standardı, raf sistemlerinin kurulumu, bakımı ve kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken konuları da belirtmektedir. Raf sistemlerinin doğru bir şekilde kurulması ve düzenli olarak bakımı yapılması, deprem etkisi altında hasar riskini azaltabilir.


Sonuç olarak, EN 16681 standardı, raf sistemleri için deprem tasarım kurallarının yanı sıra test ve analiz yöntemlerini de belirleyerek, raf sistemlerinin depreme karşı dayanıklılığını artırmak ve güvenli bir şekilde kullanımını sağlamak için rehberlik etmektedir.


EN 16681 standardı, raf sistemleri için deprem tasarımı için gereken yapısal gereksinimleri de tanımlamaktadır. Bu gereksinimler, raf sistemlerinin bütünlüğü, stabilitesi ve dayanıklılığı ile ilgilidir.


Raf sistemlerinin bütünlüğü, raf sisteminin yapısal parçalarının birbirine sıkıca bağlı olması ve raf sisteminin tamamının deprem etkisi altında bir arada kalması anlamına gelir. Bu gereksinim, raf sistemlerinin dayanıklılığını ve güvenliğini artırır.


Stabilite, raf sistemlerinin deprem etkisi altında düşme veya devrilme riskini azaltmak için sağlam ve güçlü bir şekilde kurulması anlamına gelir. Raf sistemleri, deprem sırasında aşırı yüklenmeyi önlemek için de uygun şekilde bağlanmalıdır.


Dayanıklılık, raf sistemlerinin deprem etkisi altında hasar görmesini önlemek için yapısal elemanların ve bağlantıların doğru şekilde boyutlandırılması anlamına gelir. Raf sistemleri, doğru malzeme seçimi, uygun bağlantılar ve doğru şekilde boyutlandırılmış yapısal elemanlar kullanılarak tasarlanmalıdır.


EN 16681 standardı ayrıca, raf sistemlerinin depreme karşı dayanıklılığı artırmak için alınabilecek ek önlemleri de tanımlamaktadır. Bu önlemler arasında, deprem sensörleri ve alarm sistemleri, hasar kontrol sistemleri ve sabitleme sistemleri yer almaktadır.


Sonuç olarak, EN 16681 standardı, raf sistemleri için deprem tasarımı için gereken yapısal gereksinimleri belirleyerek, raf sistemlerinin depreme karşı dayanıklılığını artırmak ve güvenli bir şekilde kullanımını sağlamak için rehberlik etmektedir.


EN 16681 standardı, raf sistemlerinin deprem tasarımı için ayrıca aşağıdaki konuları da ele almaktadır:


Raf sistemlerinin deprem etkisi altındaki dinamik davranışı

Deprem yükü hesaplamaları ve tasarım yöntemleri

Raf sistemlerinin deprem etkisi altında hasar görmesi durumunda onarım ve yenileme yöntemleri

Raf sistemleri için deprem testleri ve sertifikasyonu

Standardın amacı, raf sistemlerinin depreme karşı dayanıklılığını artırmak ve bunların kullanımı sırasında oluşabilecek riskleri azaltmaktır. Raf sistemleri, genellikle depolama veya lojistik alanlarında kullanılır ve içlerinde yüzlerce hatta binlerce ton ağırlığında malzeme taşınır. Bu nedenle, raf sistemlerinin depreme karşı dayanıklılığı kritik önem taşımaktadır.


EN 16681 standardı, raf sistemlerinin deprem etkisi altındaki davranışını belirlemek için çeşitli testler de tanımlamaktadır. Bu testler, raf sistemlerinin farklı deprem şiddetlerinde nasıl davrandığını ve hangi koşullarda hasar gördüğünü belirlemek için kullanılır. Test sonuçları, raf sistemlerinin tasarımında kullanılan malzemelerin ve bağlantıların geliştirilmesine yardımcı olabilir.


Sonuç olarak, EN 16681 standardı, raf sistemlerinin deprem tasarımı için gereken yapısal gereksinimleri belirleyerek, bu sistemlerin depreme karşı daha dayanıklı hale gelmesini sağlar. Bu standardın uygulanması, raf sistemlerinin güvenli bir şekilde kullanımını ve depolanan malzemelerin korunmasını sağlamak için önemlidir.

Comments


bottom of page