top of page

Endüstriyel Raf Sistemlerinde Uygulanan Standart Ve Yönetmelikler

Endüstriyel raf sistemleri genellikle tasarım, imalat ve montaj aşamalarında belirli standart ve kurallara uygun olarak üretilir. Bu standart ve kurallar genellikle ülkeye, sektöre ve üreticinin tercihine göre değişebilir. Bununla birlikte, genel olarak endüstriyel raf sistemleri tasarımında dikkate alınması gereken bazı standart ve kurallar şunlardır:

Endüstriyel Raf Sistemlerinde Uygulanan Standart Ve Yönetmelikler

Uluslararası Standartlar: ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü) tarafından yayınlanan standartlar endüstriyel raf sistemlerinin tasarımında sıklıkla kullanılan standartlardır. Örneğin, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı, üreticilerin kalite yönetim sistemlerini geliştirmelerine ve ürünlerinin kalitesini artırmalarına yardımcı olur.


Ulusal Standartlar: Endüstriyel raf sistemleri tasarımında kullanılan bir diğer standart da üretildiği ülkenin ulusal standartlarıdır. Örneğin, Türkiye'de kullanılan standartlardan biri TS EN 15512 Raf Sistemleri - Uyumlu Olmayan Depolama Raf Sistemleri'dir.


Fabrika Üretim Kontrolü: Endüstriyel raf sistemleri üretiminde kalite kontrolü yapmak için fabrika üretim kontrolü gereklidir. Bu, üreticinin imalat sürecinde kalite kontrolünü sağlaması, ürünlerinin uygunluğunu belgelemesi ve üretim sürecinin denetlenmesini sağlar.


Yangın Güvenliği: Endüstriyel raf sistemleri yangın güvenliği açısından önemlidir. Yangın riskini azaltmak için endüstriyel raf sistemlerinin tasarımı, imalatı ve montajı sırasında yangın güvenliği standartlarına uygunluk sağlanmalıdır. Bu standartlar genellikle ülkeye göre farklılık gösterir.


Kapasite ve Yük Taşıma Kapasitesi: Endüstriyel raf sistemlerinin tasarımı ve montajı sırasında, raf sistemlerinin yük taşıma kapasitesi ve kapasitesi, üreticinin ve kullanıcının ihtiyaçlarına uygun olmalıdır. Bu, doğru yük taşıma kapasitesinin belirlenmesi, raf sisteminin doğru boyutlandırılması ve gereksinimlerin karşılanması için tasarım ve imalat aşamalarında dikkat edilmesi gereken bir konudur.


Montaj ve Kurulum Standartları: Endüstriyel raf sistemleri, doğru şekilde kurulmadığında veya monte edilmediğinde tehlikeli olabilir. Bu nedenle, endüstriyel raf sistemlerinin montaj ve kurulumu sırasında belirli standart ve kurallara uyulması gerekmektedir. Kurulum ve montaj işlemleri, üreticinin talimatlarına göre yapılmalı ve montaj işlemi sırasında güvenlik konusunda önlemler alınmalıdır.


Güvenlik Standartları: Endüstriyel raf sistemleri, güvenlik açısından önemli olan bir diğer konudur. Bu nedenle, endüstriyel raf sistemleri tasarımı ve imalatı sırasında güvenlik standartlarına uyulması gerekmektedir. Raf sistemleri, çalışanların güvenliği için uygun şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir.


Çevre Standartları: Endüstriyel raf sistemleri tasarımında çevre standartlarına uygunluk da önemlidir. Bu nedenle, endüstriyel raf sistemleri üreticileri, ürünlerinin çevreye olan etkilerini azaltmak için çeşitli adımlar atmalıdır. Örneğin, geri dönüşümlü malzemelerin kullanımı veya ürünlerin geri dönüşümü gibi çevre dostu uygulamalar kullanılabilir.


Endüstriyel raf sistemleri tasarımında dikkate alınması gereken standart ve kurallar, üreticinin ve kullanıcının ihtiyaçlarına göre değişebilir. Bu nedenle, endüstriyel raf sistemleri tasarımında doğru standart ve kuralların belirlenmesi, doğru imalat ve montaj teknikleri kullanılması, yüksek kaliteli ürünlerin üretilmesi ve çalışanların güvenliğinin sağlanması için önemlidir.


Kapasite ve Yük Standartları: Endüstriyel raf sistemleri, yük taşıma kapasiteleri ve yükseklikleri gibi belirli kapasite ve yük standartlarına göre tasarlanmalıdır. Bu standartlar, raf sistemlerinin ne kadar ağırlık taşıyabileceği, yüksekliği ve diğer özelliklerini belirleyerek ürünlerin uygunluğunu kontrol etmeye yardımcı olur.


Yangın ve İtfaiye Standartları: Endüstriyel raf sistemleri tasarımı ve imalatı sırasında yangın ve itfaiye standartlarına uyulması gerekmektedir. Bu standartlar, raf sistemlerinin yangına dayanıklılığına ve itfaiye ekiplerinin müdahalelerine yardımcı olur. Ayrıca, endüstriyel raf sistemleri tasarımında yangınla mücadele için uygun koruma önlemleri de alınmalıdır.


Diğer Standartlar: Endüstriyel raf sistemleri tasarımı ve imalatı sırasında diğer standartlar da dikkate alınmalıdır. Örneğin, raf sistemleri, ilgili ürünlerin taşınması için uygun bir şekilde tasarlanmalıdır. Ayrıca, endüstriyel raf sistemleri tasarımında ergonomi ve işçi sağlığı standartları da önemlidir.


Sonuç olarak, endüstriyel raf sistemleri tasarımı ve imalatı sırasında belirli standart ve kurallara uyulması gerekmektedir. Bu standartlar, üreticilerin ürünlerinin kalitesini artırmalarına, çalışanların güvenliğini sağlamalarına ve çevreye olan etkilerini azaltmalarına yardımcı olur.


Endüstriyel raf sistemleri tasarımı için birçok uluslararası standart bulunmaktadır. Bu standartlar, raf sistemleri için belirli boyutlar, malzeme kalitesi, kapasite ve bağlantı sistemleri gibi gereksinimleri belirler. Aşağıda, endüstriyel raf sistemleri tasarımında kullanılan bazı uluslararası standartlar listelenmiştir:


ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemi Standardı

EN 15512: Depolama Ekipmanları - Raf Sistemleri - Özellikler, Performans ve Yük Testleri

SEMA Code of Practice: Depolama Ekipmanları Üreticileri ve Dağıtıcıları Birliği Kullanım Kılavuzu

ANSI MH16.1: Depolama Ekipmanları Güvenliği Standardı

RMI Specification: Raf Üreticileri Enstitüsü Standardı

FEM 10.2.02: Depolama Ekipmanları Raf Sistemleri - Tasarım, Üretim ve Montaj için Kurallar

AS4084: Avustralya Raf Sistemleri Standardı

CSA A344.1: Kanada Raf Sistemleri Standardı

Bu uluslararası standartlar, raf sistemleri için minimum performans gereksinimlerini belirleyerek, raf sistemlerinin güvenli ve etkili bir şekilde çalışmasını sağlar. Raf sistemleri tasarımında kullanılan malzeme kalitesi, yük kapasitesi, boyutlar ve bağlantı sistemleri gibi faktörler, bu uluslararası standartlara uygun şekilde belirlenir.


Ayrıca, uluslararası standartlar, raf sistemleri için test prosedürleri ve yük testleri de belirleyerek, raf sistemlerinin performansını test etmek için kullanılır. Bu testler, raf sistemlerinin yükseklik, ağırlık ve yük dağılımı kapasitesini belirlemeye yardımcı olur.


Uluslararası standartlar ayrıca, raf sistemleri tasarımı ve kurulumu için belirli prosedürleri de belirler. Bu prosedürler, raf sistemlerinin doğru şekilde kurulmasını ve işletilmesini sağlar. Örneğin, raf sistemlerinin düzgün bir şekilde monte edilmesi, doğru miktarda ankrajlama yapılması, bağlantıların doğru şekilde yapılmış olması, raf sistemi ayaklarının ve diğer parçalarının doğru şekilde yerleştirilmesi ve raf sistemleri için uygun bir zeminin seçilmesi gibi gereksinimleri içerir.


Uluslararası standartların takibi, endüstriyel raf sistemlerinin güvenli ve etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak için önemlidir. Bu standartlar, raf sistemlerinin kalitesini ve performansını arttırarak, işletmelerin malzemeleri güvenli bir şekilde depolamasına yardımcı olur.Tabii, endüstriyel raf sistemleri tasarımı için diğer önemli uluslararası standartlar şunlardır:


BS EN 15620: Depolama Ekipmanları - Raf Sistemleri - Seçim ve Kullanım

AS 4084-2012: Depolama Ekipmanları - Palet Raf Sistemleri

DIN EN 15635: Depolama Ekipmanları - Raf Sistemleri - Kullanım ve Bakım Talimatları

ISO 15534-1: Depolama Ekipmanları - Raf Sistemleri - Özellikler, Performans ve Yük Testleri - Bölüm 1: Genel Gereksinimler

ISO 15534-2: Depolama Ekipmanları - Raf Sistemleri - Özellikler, Performans ve Yük Testleri - Bölüm 2: Çok Katlı Raf Sistemleri için Gereksinimler

ISO 15534-3: Depolama Ekipmanları - Raf Sistemleri - Özellikler, Performans ve Yük Testleri - Bölüm 3: Mobil Raf Sistemleri için Gereksinimler

ISO 15534-4: Depolama Ekipmanları - Raf Sistemleri - Özellikler, Performans ve Yük Testleri - Bölüm 4: Tavan Raf Sistemleri için Gereksinimler

Bu standartlar, endüstriyel raf sistemleri için tasarım, test, kullanım ve bakım gibi farklı konularda gereksinimleri belirler. Bu gereksinimler, raf sistemlerinin güvenli ve etkili bir şekilde kullanılmasını sağlayarak, malzemelerin depolanması, yönetilmesi ve işletmelerin işleyişi için önemlidir.Ayrıca, endüstriyel raf sistemleri tasarımı ve kurulumu için birçok ülkenin kendi yerel standartları da vardır. Örneğin, Almanya'da raf sistemleri için DIN 1055 ve DIN 18800-7, Fransa'da NF EN 15512, İngiltere'de SEMA Code, ABD'de RMI (Rack Manufacturers Institute) standartları ve Kanada'da CSA (Canadian Standards Association) standartları mevcuttur.


Bu yerel standartlar, ilgili ülkelerdeki yerel yasal gereksinimleri ve işletme koşullarını dikkate alır ve endüstriyel raf sistemleri için gereksinimleri belirler. Bu standartlar, genellikle uluslararası standartlarla uyumludur, ancak yerel koşulların da göz önünde bulundurulmasını sağlar.


Endüstriyel raf sistemleri tasarımı ve kurulumu, hem uluslararası hem de yerel standartlara uygun olarak yapılmalıdır. Bu, raf sistemlerinin doğru şekilde tasarlanması, kurulması ve işletilmesi için gereken tüm gereksinimlerin karşılandığından emin olunmasını sağlar ve işletmelerin malzemeleri güvenli bir şekilde depolamasına yardımcı olur.

BU KONUDA TÜRKİYE DE GEÇERLİ OLAN STANDARTLARI VE YÖNETMELİKLERİ PAYLAŞIR MISIN

Türkiye'de endüstriyel raf sistemleri tasarımı, kurulumu ve kullanımı ile ilgili olarak bazı standartlar ve yönetmelikler bulunmaktadır. Bunlar şunlardır:


TSE (Türk Standardları Enstitüsü) Endüstriyel Raf Sistemleri Standartları: TSE tarafından yayınlanan TS 1478, TS EN 15512, TS EN 15620, TS EN 15635 ve TS EN 15878 gibi standartlar, endüstriyel raf sistemlerinin tasarımı, imalatı, kurulumu, kullanımı ve bakımı ile ilgili gereksinimleri belirler.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Ekipmanları Yönetmeliği: Bu yönetmelik, iş ekipmanlarının tasarımı, imalatı, kurulumu, kullanımı ve bakımı ile ilgili gereksinimleri belirler ve endüstriyel raf sistemlerinin de bu gereksinimlere uygun olarak tasarlanmasını ve kullanılmasını zorunlu kılar.


AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) Depolama Alanları Yönetmeliği: Bu yönetmelik, deprem, sel, yangın gibi afet durumlarında depolama alanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla belirli gereksinimleri belirler. Bu gereksinimler arasında, endüstriyel raf sistemlerinin dayanıklılığı, güvenliği ve kapasitesi gibi konular yer alır.


İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği: Bu yönetmelik, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında alınması gereken önlemleri belirler. Endüstriyel raf sistemleri de işyerleri için bir iş ekipmanı olarak kabul edilir ve bu nedenle yönetmelikte belirtilen gereksinimleri karşılamak zorundadırlar.


Türkiye'de endüstriyel raf sistemleri tasarımı ve kurulumu, yukarıda bahsedilen standartlar ve yönetmelikler ile uyumlu olarak yapılmalıdır. Bu, raf sistemlerinin doğru şekilde tasarlanması, imal edilmesi, kurulması ve kullanılması için gereken tüm gereksinimlerin karşılandığından emin olunmasını sağlar ve işletmelerin malzemeleri güvenli bir şekilde depolamasına yardımcı olur.

Yangın Yönetmeliği: Yangın yönetmeliği, endüstriyel raf sistemlerinin yangına dayanıklılığı ve yangın güvenliği ile ilgili gereksinimleri belirler.


Elektrik Tesisleri Yönetmeliği: Elektrik Tesisleri Yönetmeliği, endüstriyel raf sistemlerinin elektrik bağlantıları ile ilgili gereksinimleri belirler.


Bina Deprem Yönetmeliği: Bina Deprem Yönetmeliği, endüstriyel raf sistemlerinin deprem güvenliği ile ilgili gereksinimleri belirler.


ISO (Uluslararası Standartlar Organizasyonu) Endüstriyel Raf Sistemleri Standartları: ISO 15620, ISO 15512, ISO 6780 ve ISO 445 gibi uluslararası standartlar, endüstriyel raf sistemlerinin tasarımı, imalatı, kurulumu, kullanımı ve bakımı ile ilgili gereksinimleri belirler.


Bu standartlar ve yönetmelikler, endüstriyel raf sistemlerinin tasarımı ve kullanımı ile ilgili gereksinimleri belirlemekte ve uyulması zorunlu olan kuralları belirlemektedir. Bu gereksinimler arasında yük taşıma kapasitesi, raf malzemesinin dayanıklılığı, yangın güvenliği, deprem dayanıklılığı, elektrik bağlantıları gibi konular yer almaktadır.

Comments


bottom of page