top of page

Endüstriyel Raf Sistemleri Tasarımı İçin Türkiye Standartları

Türkiye'de endüstriyel raf sistemleri tasarımı, kurulumu ve kullanımı ile ilgili olarak bazı standartlar ve yönetmelikler bulunmaktadır. Bunlar şunlardır:

Endüstriyel Raf Sistemleri Tasarımı İçin Türkiye Standartları

TSE (Türk Standardları Enstitüsü) Endüstriyel Raf Sistemleri Standartları: TSE tarafından yayınlanan TS 1478, TS EN 15512, TS EN 15620, TS EN 15635 ve TS EN 15878 gibi standartlar, endüstriyel raf sistemlerinin tasarımı, imalatı, kurulumu, kullanımı ve bakımı ile ilgili gereksinimleri belirler.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Ekipmanları Yönetmeliği: Bu yönetmelik, iş ekipmanlarının tasarımı, imalatı, kurulumu, kullanımı ve bakımı ile ilgili gereksinimleri belirler ve endüstriyel raf sistemlerinin de bu gereksinimlere uygun olarak tasarlanmasını ve kullanılmasını zorunlu kılar.


AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) Depolama Alanları Yönetmeliği: Bu yönetmelik, deprem, sel, yangın gibi afet durumlarında depolama alanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla belirli gereksinimleri belirler. Bu gereksinimler arasında, endüstriyel raf sistemlerinin dayanıklılığı, güvenliği ve kapasitesi gibi konular yer alır.


İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği: Bu yönetmelik, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında alınması gereken önlemleri belirler. Endüstriyel raf sistemleri de işyerleri için bir iş ekipmanı olarak kabul edilir ve bu nedenle yönetmelikte belirtilen gereksinimleri karşılamak zorundadırlar.


Türkiye'de endüstriyel raf sistemleri tasarımı ve kurulumu, yukarıda bahsedilen standartlar ve yönetmelikler ile uyumlu olarak yapılmalıdır. Bu, raf sistemlerinin doğru şekilde tasarlanması, imal edilmesi, kurulması ve kullanılması için gereken tüm gereksinimlerin karşılandığından emin olunmasını sağlar ve işletmelerin malzemeleri güvenli bir şekilde depolamasına yardımcı olur.

Yangın Yönetmeliği: Yangın yönetmeliği, endüstriyel raf sistemlerinin yangına dayanıklılığı ve yangın güvenliği ile ilgili gereksinimleri belirler.


Elektrik Tesisleri Yönetmeliği: Elektrik Tesisleri Yönetmeliği, endüstriyel raf sistemlerinin elektrik bağlantıları ile ilgili gereksinimleri belirler.


Bina Deprem Yönetmeliği: Bina Deprem Yönetmeliği, endüstriyel raf sistemlerinin deprem güvenliği ile ilgili gereksinimleri belirler.


ISO (Uluslararası Standartlar Organizasyonu) Endüstriyel Raf Sistemleri Standartları: ISO 15620, ISO 15512, ISO 6780 ve ISO 445 gibi uluslararası standartlar, endüstriyel raf sistemlerinin tasarımı, imalatı, kurulumu, kullanımı ve bakımı ile ilgili gereksinimleri belirler.


Bu standartlar ve yönetmelikler, endüstriyel raf sistemlerinin tasarımı ve kullanımı ile ilgili gereksinimleri belirlemekte ve uyulması zorunlu olan kuralları belirlemektedir. Bu gereksinimler arasında yük taşıma kapasitesi, raf malzemesinin dayanıklılığı, yangın güvenliği, deprem dayanıklılığı, elektrik bağlantıları gibi konular yer almaktadır.

bottom of page