top of page

Endüstriyel Raf Sistemleri Kapasite Hesabı, Statik ve Dinamik Analizi Eğitimi

Endüstriyel raf sistemleri, sağlıktan kimyaya otomotivden ağır metal sanayisine kadar bir çok alanda her geçen gün kullanımı artan bir ekipmandır. Bu noktada, raf sistemlerinin doğru bir şekilde tasarlanması ve kurulması, ürünlerin güvenli bir şekilde depolanması ve personelin güvenliği için kritik öneme sahiptir. Bu nedenle, endüstriyel raf sistemleri kapasite hesabı, raf statik ve dinamik analizi konularında doğru bir eğitim almak son derece önemlidir.

Endüstriyel Raf Sistemleri Kapasite Hesabı, Statik ve Dinamik Analizi Eğitimi

Endüstriyel Raf Sistemleri Kapasite Hesabı, Statik ve Dinamik Analizi eğitimimizde, öncelikle raf sistemlerinin tasarımına ilişkin temel prensipler ve standartlar ele alınacaktır. Ayrıca, kapasite hesabı, raf statik analizi, dinamik analiz, ve depo güvenliği konularında derinlemesine bir bilgiye sahip olacaksınız. Kullanılacak programlar arasında SolidWorks, ANSYS ve SAP2000, gibi endüstri standardı programlar yer alacaktır. Bu alanda eğitilenlerin hazır bulunuşluluğu eğitimden alınabilecek maksimum verimin belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır.


Eğitim içeriği şunları kapsayacaktır:


Raf sistemleri tasarımı

Depo kapasitesi hesaplama

Raf sistemleri kapasitesi hesaplama

Raf sistemleri statik analizi

Raf sistemleri dinamik analizi

Raf sistemleri güvenliği

İlgili standartlar ve yönetmelikler


Dikkate alınacak standart ve yönetmelikler arasında Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yayınlanan TS EN 15512, TS EN 15635, TS EN 15620 gibi standartlar yer alacak. Bu standartların yanında Bina Deprem Yönetmeliğinin ilgili kısımları da eğitimimizde yer bulacaktır.

Eğitimimiz, endüstriyel raf sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmayı hedefleyen, ve temel düzeyde bu programların kullanımını bilen teknik personeller için uygun olacaktır. Özellikle, endüstriyel raf sistemlerinin tasarımı, üretimi ve montajı konusunda çalışan mühendisler, teknisyenler, işletme sahipleri ve depo yöneticileri gibi profesyonellerin yanı sıra, bu alanda kariyer yapmak isteyen öğrenciler de eğitimimizden faydalanabilirler.


Eğitimimizde ele alınacak konular, sektördeki değişimler ve teknolojik gelişmeler göz önüne alınarak düzenli olarak güncellenecektir. Ayrıca, eğitim sonrasında katılımcılara Eğitim Katılım Sertifikası verilecektir.

Endüstriyel raf sistemleri kapasite hesabı, raf statik ve dinamik analizleri konularında ihtiyacınız olan tüm bilgi ve becerileri kazanmak için hemen eğitimimize kaydolun.

Comments


bottom of page