top of page

Endüstriyel Raf Sistemleri ve Deprem

Dünyada teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, ekonomik ve toplumsal olarak ülkemizi ne kadar ileri seviyelere taşırsak taşıyalım değiştiremeyeceğimiz gerçeğimiz; ülkemizin birinci derece deprem bölgesi olmasıdır. Bu gerçek ne kadar netse dünya da bu konuda alınan önlemlerle depremin etkilerinin en aza indirildiği gerçeği de bu oranda açık belirgindir. Her alanda olduğu gibi endüstriyel raf sistemlerinin tasarım, kurulum, kullanım ve muayene alanlarında da bu gerçeği dikkate alarak ilerlemeliyiz. Tasarım esnasında malzeme özellikleri, zemin parametreleri ve deprem yükünü de dikkate alarak yapılacak tasarımlar deprem esnasında raf sistemlerimizin emniyet ve güvenliği adına ön koşul olmalıdır.


Endüstriyel raf sistemleri deprem sırasında hasar görebilir ve dolayısıyla ürünlerin hasar görmesine ve hatta iş güvenliği sorunlarına neden olabilir. Deprem açısından alınabilecek önlemlerden bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:


Deprem bölgelerinde kurulacak raf sistemleri, özel tasarım ve dayanıklılık özellikleri ile donatılmış olmalıdır. Bu şekilde, deprem sırasında hasarın azaltılması ve iş güvenliği risklerinin en aza indirilmesi sağlanabilir. İşte deprem bölgelerinde kurulacak raf sistemleri için dikkate alınması gereken bazı faktörler:


Yeterli Dayanıklılık: Raf sistemlerinin dayanıklılığına odaklanmak, deprem sırasında hasarı en aza indirmek için önemlidir. Bu nedenle, raf sistemlerinin seçimi sırasında dayanıklılık testleri geçmiş, kaliteli malzemeler kullanılmış ve güçlü bir yapıya sahip olduğundan emin olunmalıdır.


Raf Sistemlerinin Kurulumu: Endüstriyel raf sistemlerinin doğru bir şekilde kurulumu, deprem sırasında hasarın azaltılmasına yardımcı olabilir. Kurulum, doğru ölçülerde ve düzgün bir şekilde yapılmış olmalıdır. Raf sistemleri, duvarlara, zemine veya tavana sıkıca sabitlenmelidir.


Düzenli Bakım ve Periyodik Muayene: Raf sistemleri düzenli olarak bakım, onarım ve raf periyodik muayenesini gerektirir. Bu nedenle, bakım planı hazırlanmalı ve raf sistemleri düzenli olarak kontrol edilmeli ve gerekirse onarılmalıdır. Bu konuda İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği de açıkça EN AZ YILDA BİR kez muayeneye tabi tutulması gerekliliğini şart koşmaktadır.


Raf Sistemleri İçin Özel Tasarım: Bazı endüstriyel raf sistemleri deprem sırasında özel bir tasarıma ihtiyaç duyar. Deprem bölgelerindeki tesisler için özel olarak tasarlanmış raf sistemleri mevcuttur. Bu sistemler, deprem sırasında hasarı en aza indirmek için tasarlanmıştır.


Deprem Sensörleri: Deprem sensörleri, deprem sırasında raf sistemlerinin hareketini izleyerek çalışanları uyarmak için uyarı sistemleri oluşturabilir.


Eğitim: Çalışanların deprem sırasında ne yapacaklarını bilmeleri önemlidir. Deprem eğitimleri, çalışanları ve tesisleri deprem sırasında korumak için tasarlanmış önlemleri öğrenmelerine yardımcı olabilir.


Sismik Raf İzolatörü: Deprem esnasında raf sistemlerinin deprem yükünün bir yöndeki etkilerini izole etmeyi amaçlayan bu sistem; raf ayak takımıyla birlikte zemine montajlanır.


Sismik Raf İzolatörü

Raf Deprem Çaprazları: Endüstriyel raf sistemlerinde yer alan deprem çaprazları, depolama raflarının daha fazla dayanıklılık sağlamak için tasarlanmış bir parçasıdır. Deprem çaprazları,raf sistemlerinin yan ve arka tarafına takılır ve raf sistemlerinin dayanıklılığını artırır. Bu parçalar, raf sistemlerinin özellikle deprem sırasında daha sağlam olmasını sağlar.


Endüstriyel raf sistemlerinin bileşenlerinden "DEPREM ÇAPRAZI" nedir ve ne işe yarar?


Deprem çaprazları, aynı zamanda raf sistemlerinin stabilize edilmesine de yardımcı olur.Çaprazlar, rafların yerinde kalmasını sağlar ve rafların birbirine kaymasını veya devrilmesini önler. Bu da, depolama raflarında saklanan ürünlerin güvenliğini sağlar ve iş güvenliği risklerinin en aza indirilmesine yardımcı olur.


Ayrıca, deprem çaprazları, raf sistemlerinin daha uzun ömürlü olmasını sağlar. Çaprazlar, raf sistemlerinin özellikle yüksek stres altında çalıştığı durumlarda yükü dengeleyerek raf sistemlerinin uzun süre dayanmasına yardımcı olur.


Sonuç olarak, deprem çaprazları endüstriyel raf sistemlerinde önemli bir parçadır ve raf sistemlerinin dayanıklılığını artırarak ürünlerin güvenliğini sağlar.


Raf Tasarımında Deprem Yükü

Endüstriyel Raf Sistemlerinin Tasarımında DEPREM YÜKÜ Ne Anlama Gelir?


Endüstriyel raf sistemleri, deprem yüklerini hesaba katarak tasarlanmalıdır. Deprem yükü, bir deprem sırasında raf sistemleri üzerinde oluşan dinamik yükü ifade eder. Deprem yükü, raf sistemlerinin dayanıklılığını ve stabilitesini sağlamak için dikkate alınması gereken bir faktördür.


Deprem yükü, raf sistemlerinin tasarımında birkaç faktörü etkiler. Bunlar şunları içerebilir:


Deprem yüküne dayanıklı malzeme seçimi: Raf sistemleri, deprem yüklerine dayanabilecek malzemelerden yapılmalıdır. Çelik gibi malzemeler, deprem yüklerine karşı dayanıklıdır ve raf sistemlerinin stabilitesini sağlamak için kullanılabilir.


Raf sistemi tasarımı: Raf sistemleri, deprem yüklerine dayanacak şekilde tasarlanmalıdır. Bu, raf sistemlerinin dayanıklılık testlerinden geçirilmesi, stabilite için gereken sabitleme noktalarının belirlenmesi ve rafların birbirine sabitlenmesi gibi adımları içerebilir.


Deprem sensörleri: Deprem sensörleri, deprem yüklerini izleyebilir ve raf sistemleri üzerindeki etkileri hakkında uyarılar verebilir. Bu da, çalışanların güvenliğini sağlamak ve raf sistemlerinin hasar görmesini engellemek için önemlidir.


Deprem yüklerine karşı testler: Raf sistemleri, deprem yüklerine dayanıklılıklarını kanıtlamak için test edilmelidir. Bu testler, raf sistemlerinin deprem yükleri altında nasıl davrandığını belirleyebilir ve tasarımların deprem yüklerine uygunluğunu doğrulayabilir.


Sonuç olarak, deprem yükü endüstriyel raf sistemlerinin tasarımında dikkate alınması gereken önemli bir faktördür. Raf sistemleri, deprem yüklerine dayanıklı malzemelerden yapılmalı ve tasarımı, deprem yüklerini karşılamak için test edilmelidir. Deprem sensörleri, raf deprem izolatörleri, deprem çaprazları gibi diğer önlemler de alınarak, raf sistemlerinin dayanıklılığı ve çalışanların güvenliği sağlanabilir.

Comments


bottom of page